w razie wymagania można również usługi dołożyć niektóre koszty finansowe obsługi